Oczyszczalnie biologiczne białystok

Na czym polega biologiczne oczyszczanie ścieków?

Oczyszczalnie biologiczne to inaczej mówiąc, przydomowe oczyszczalnie ścieków, które w minionych latach są coraz popularne. Jest to ekologiczna metoda oczyszczania ścieków, która prowadzi do wielkich oszczędności – nie postuluje bowiem kosztów ponoszonych na kanalizację. Nie trzeba jej wypompowywać, jest przyjacielska dla otoczenia i nie powoduje komplikacji w użytkowaniu.
Przydomowe oczyszczalnie biologiczne wykorzystują proces fermentacji, której dokonują żywe kultury bakterii beztlenowych. Prowadzą one do rozkładu cząstek organicznych, a wynikiem procesu jest uzyskanie oczyszczonej wody, osadu a także dwutlenku węgla. Bakterie rozkładają szkodliwe substancje zawarte w ściekach przetwarzając je na dwutlenek węgla a przy tym pokarm, służący do dalszego rozmnażania się kolonii. Do przydomowych oczyszczalni konieczne jest regularne dodawanie żywych bakterii przeznaczonych specjalnie do oczyszczalni – wydatek zaopatrywania flory bakteryjnej oczyszczalni w skali miesiąca wynosi od kilku do kilkunastu złotych, co zależy od monumentalności oczyszczalni biologicznej. Aplikuje się je w bardzo łatwy sposób, wystarczy tylko wrzucić tabletkę do muszli klozetowej albo umywalki.