Elektromechanika samochodowa kraków

Specyfika zawodu elektromechanika samochodowego

Elektromechanika samochodowa tyczy się każdych czynności dotyczących oceny i naprawy systemów sterowania silnikiem, jak również układów bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy, instalacji i konserwacji elektrycznych i elektronicznych urządzeń sterujących, zabezpieczających oraz sygnalizacyjnych znajdujących się w wozie. Elektromechanik samochodowy pracuje z reguły w zakładzie samochodowym, gdzie jest zatrudniony na stanowisku usługowym. Praca elektromechanika może być indywidualna – na przykład w niewielkim zakładzie, jak i zespołowa – w warsztacie, który realizuje zlecenia lub też zwyczajnie w fabryce. Wielokrotnie również zmuszony jest do nawiązywania bezpośrednich kontaktów a także negocjacji z klientem.