Gruntowe wymienniki ciepła rybnik

Jak funkcjonują gruntowe wymienniki ciepła

Kiedy chcemy stworzyć w naszym domu jako najbardziej optymalny a także efektywny system wentylacji oraz ogrzewania wskazane jest zastosować gruntowe wymienniki ciepła. Jest to ogromnie wydajny wyjście na dopełnienie układu wentylacji z odzyskiem ciepła, który dopełnia dwie zasadnicze role. Na wstępie podgrzewa powietrze zimą a także chłodzi je latkiem, dzięki wyzyskaniu bezpłatnej energii skumulowanej w gruncie.
Gruntowe wymienniki ciepła jakże też ich nazwa zwie to w najprostszej postaciy rurociąg zakopany w ziemi, poprzez który przepływa powietrze wykorzystywane do wentylacji naszego domu. Sposób funkcjonowania wymiennika ciepła opiera się na zdolnościach gruntu do całorocznej stabilizacji temperatury na wskazanej głębokości.