Co to jest wentylacja mechaniczna?

Co to jest wentylacja mechaniczna?

Wentylacja mechaniczna związana jest z nawiewaniem i wywiewaniem powietrza za pomocą wentylatorów. Dzięki kontrolowaniu nawiewów i wywiewów jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie wywietrzyć całe mieszkanie bez otwierania okien. Oprócz tego, jeżeli wentylacja taka jest wyposażona nie tylko w system wywiewania, ale w system nawiewno-wywiewny, to jesteśmy w stanie również odzyskiwać ciepło z wywiewanego powietrza. Dzięki temu za pomocą odpowiedniego urządzenia, jesteśmy w stanie utrzymać ciepło w domu, przez długi czas. Odpowiednie urządzenie jest w stanie ocieplać powietrze, które w wyniku wentylacji dostaje się do domu, powietrzem z niego wywiewanym. Dzięki temu jesteśmy w stanie regularnie ogrzewać zimne powietrze, które dostaje się do pomieszczenia, tym ciepłym, które już wcześniej zostało przez nas ogrzane.